STAG-300 Premium

stag 300 premiumSTAG-300 Premium je kontroler nove generacije opremljen sa pametnim samoispravljajucim sistemom - SAS SAS – "Smart Autocorrecting System" konstantno nadgleda kratke i dugotrajne STFT i LTFT korekcije. STAG-300 Premium lako komunicira sa svim OBD II i EOBD auto sistemima (ne samo CAN) od STAG-OBD ADAPTERA koji pored standardnih parametara omogućava očitavanje korekcija na vašem vozilu.

Tehnologija koja je primenjena u STAG-300 Premium obezbedjuje veoma precizno doziranje gasa i optimalnu smesu koja se injektuje u cilindre

Cena:

Za detaljne informacije o ceni obratite nam se putem KONTAKT strane, ili pogledajte sekciju CENE