AC Stag Elektronske kontrolne jedinice (ECU)

Elektronska kontrolna jedinica (ECU), ubrizgavanja autogas-a Stag 200, Stag 4, Stag 300 plus i premium, je najnoviji uređaj četvrte generacije, koji ispunjava sve stroge evropske norme emisije izduvnih gasova. Stag je jedinstveni sistem na svetskom tržištu sa mogućnošću komunikacije sa benzinskom kontrolnom jedinicom preko CAN, KWP 2000 ili ISO 9141 magistrale. Mogućnost komunikacije dve kontrolne jedinice, značajno povećava brzinu protoka informacija kod ovog sistema.

stag 300 premium analiza

Priključenjem na neku od ovih magistrala, otvara se mogućnost čitanja, kao i brisanja grešaka u benzinskom ECU-u preko gasnog ECU-a. Glavne prednosti ovog sistema u odnosu na ostale su:

1. mogućnost idealne kalibracije

2. stalni monitoring rada na gasu

3. automatska korekcija smeše preko OBD konktora

4. nivo emisije izduvnih gasova do EURO 5 norme

Stag ima mogućnost ugradnje u sve tipove vozila, koja poseduju ubrizgavanje benzina, bez obzira na starost, tip i marku vozila.

Stag ECU poseduje sledeće karakteristike:

-mogućnost priključenja na CAN, KWP2000 ili ISO9141 magistralu, čitanje i brisanje grešaka iz benzinskog ECU-a

-mogućnost testiranja gasnih brizgača

-procesor na radnom taktu od 280 MHz

-najnovija digitalna filtracija svih tipova ulaznih signala

-mogućnost sakupljanja podataka za mapiranje u toku vožnje, bez korišćenja PC-a

-automatsko razpoznavanje tipa benzinskog ubrizgavanja

-novi algoritmi kalibracije za svaki cilindar ponaosob

-napredni algoritmi predgrevanja gasnih brizgača

-specijalan algoritam za TURBO motore i za motore koji rade na visokim obrtajima (do 14.000 o/min)

-3D realtime mapiranje.....i jos puno toga